• Era Zdrowia
 • Preparaty Monojonowe Invex Remedies
 • »
 • Preparaty Invex Remedies

Medycyna akademicka...medycyną ograniczonego zaufania

Data dodania: 2013-04-17 03:36:11, Dodane przez: Doren
Wyświetlony 6658 razy, Komentarzy: 5
Wrzuć na FacebookWykop!
Medycyna akademicka...medycyną ograniczonego zaufania
Oryginalny obraz: http://www.finformation.eu/wp-content/uploads/2012/02/wpid-medycyna-kierunek-przyszlosci-563783dc16bb660b26b747575fc0f88f.jpg
Współczesna medycyna akademicka uznaje Hipokratesa, lekarza żyjącego ponad 2400 lat temu, za prekursora nowoczesnej sztuki leczenia. Medycyna ta, według założeń twórcy, oparta była na racjonalnych przesłankach, traktowała chorego człowieka jako jedność duchowo-cielesną, dostrzegała zależność pomiędzy jego stanem zdrowia a sposobem odżywiania, nakazywała lekarzowi wspomagać uzdrawiające siły natury i zdolność organizmu ludzkiego do samoleczenia.

Hipokrates, mimo iż nie miał mikroskopu i nie znał skomplikowanych procedur diagnostycznych postawił śmiałą tezę:

„Choroby są procesem pozbywania się toksyn z organizmu. Objawy, które im towarzyszą są naturalną ochroną organizmu. Nazywamy je chorobami, lecz w rzeczywistości leczą one choroby. Wszystkie choroby mają jedną przyczynę, choć objawiają się w różny sposób, w zależności od miejsca, w którym występują.„

 Oprócz tego nowatorskiego, jak na ówczesne czasy podejścia do leczenia i zdrowia jest i ta ciemniejsza strona, nie mniej ważna- udział chorego w procesie leczenia.

Niestety, w etyce Hipokratesa godność samego pacjenta, jego autonomia, możliwość współpracy w podejmowaniu decyzji o zastosowaniu terapii jest pominięta.

Jest też określona wyraźnie relacja lekarz-pacjent. To lekarz ma podejmować decyzje w kwestii leczenia, by w przypadku braku skuteczności zastosowanej terapii nie ucierpiał jego honor i dobra reputacja. Rolą pacjenta jest ścisłe dostosowanie się do zaleceń i zaproponowanych strategii medycznych. Współpraca pomiędzy lekarzem a pacjentem to nie tyle relacja partnerska, co bezpośrednia zależność. Lekarz jest organem nadrzędnym, a pacjent podmiotem, od którego wymaga się jedynie posłuszeństwa. Taka relacja powoduje, że lekarz stawia własną osobę ponad pacjentem, a chory czuje się zwolniony od odpowiedzialności za własne zdrowie i zaangażowanie w proces leczenia.

Moim zdaniem ta nierównowaga w relacji lekarz-pacjent  jest brakującym ogniwem w całej postępowej filozofii leczenia.

Do dnia dzisiejszego lekarze rozpoczynający pracę w zawodzie składają przysięgę, opartą na hipokratejskiej etyce leczenia, której zasadniczym przesłaniem ma być troska o dobro pacjenta „po pierwsze nie szkodzić”. Mimo, że nie jest ona dokumentem o mocy prawnej jej zasady etyczne i racjonalne powinny obowiązywać każdego medyka.  

I obowiązują....ale wybiórczo, w zależności od aktualnie przyjętej filozofii w świecie medycznym oraz poziomu moralnego i etycznego danego lekarza.

Jak wygląda medyczna rzeczywistość dzisiaj...

Większość z nas w momencie niedomagania naszego organizmu, pełni ufności i nadziei uzyskania pomocy udaje się do tzw. służby zdrowia, do lekarza, który ma dla nas kilkanaście minut czasu na zapoznanie się z naszymi problemami. Wizyta sprowadza się do pobieżnego zbadania i postawienia diagnozy. Najczęściej pacjent wychodzi z gabinetu z garścią recept na leki, które powinien jak najszybciej wykupić. Nasuwa się wniosek, że do pełni zdrowia brakuje choremu właśnie tych cudownych pigułek, by stan jego zdrowia uległ poprawie. Nic bardziej mylnego!

Takie podejście do procesu leczenia jest drogą na skróty, pójściem na łatwiznę, zarówno w przypadku lekarza jak i chorego. To działanie oparte na maskowaniu lub tylko likwidowaniu zewnętrznych objawów chorobowych.

Stosowanie chemicznych leków farmaceutycznych w przypadku terapii ostrych stanów chorobowych, w uśmierzaniu uporczywego bólu, czy w ratownictwie medycznym daje fantastyczne rezultaty i jest niezaprzeczalnym dowodem na konieczność ich istnienia.

Jednak w schorzeniach przewlekłych, takich jak alergie, miażdżyca, cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, bóle głowy, kamienie nerkowe, kamica żółciowa, osteoporoza, trądzik, reumatoidalne zapalenie stawów, zapalenie żołądka i wielu innych medycyna klasyczna się nie sprawdziła.

Mimo zwiększania nakładów finansowych na badania kliniczne i farmakologiczne nie ubywa chorych pacjentów, wręcz przeciwnie. Można doszukiwać się w tym celowych działań poszczególnych grup nacisku zaangażowanych finansowo w usługi medyczne /firmy farmaceutyczne, służba zdrowia, apteki, laboratoria analityczne/.

Wiele badań naukowych wskazuje niezbicie, że przyczyną w/w chorób są rażące zaniedbania żywieniowe.

 Dla większości nieświadomych ludzi choroba jest nieuniknionym i naturalnym procesem starzenia się ich organizmu. Zdają się wtedy na lekarzy, na ich zalecenia, które najczęściej sprowadzają się do przyjmowania lekarstw do końca życia. Wydają na nie ostatnie pieniądze, a stan ich zdrowia stale się pogarsza, ponieważ dochodzą kolejne dolegliwości związane ze skutkami ubocznymi przyjmowanych medykamentów. Chorzy nie są świadomi, że za większość chorób są sami odpowiedzialni i że można je wyleczyć zmieniając radykalnie sposób odżywiania na wysoce odżywczy. Sami lekarze bagatelizują sprawę odżywiania jako coś nie mającego wpływu na ujawnienie się choroby. Większość z nich nie ma żadnego doświadczenia i wiedzy w leczeniu naturalnymi metodami, są i tacy, którzy zaprzeczają, że w ogóle leczenie takie może przynieść wymierne korzyści. Brak wiedzy i szerokiego spojrzenia na problem powoduje, że nadużywają w leczeniu farmaceutyków lub są gorącymi zwolennikami interwencji chirurgicznych. Unikajmy takich lekarzy!

Lekarz przypisując pacjentowi lek np. obniżający ciśnienie, czy poziom cholesterolu daje jakby przyzwolenie na dotychczasowy sposób życia i odżywiania się. Jest to działanie czysto objawowe, nie eliminujące zasadniczej przyczyny problemu, czyli pojawienia się blaszek miażdżycowych w  tętnicach. Chory przyjmujący takie leki ma złudne poczucie, że chronią go one przed możliwymi groźnymi konsekwencjami, takimi jak udar mózgu, czy zawał serca i nie zmienia dotychczasowego stylu życia i odżywiania.

Poddaje się wielu ryzykownym badaniom, np. obciążenia serca czy angiografii  w nadziei, że uzyskany wynik będzie oscylował w granicach przewidzianych medycznymi normami. Lekarz prowadzący wyjaśni nam, że teoretycznie mamy drożne tętnice, ale nie dopowie, że badania przesiewowe wychwytują tylko zaawansowaną postać choroby.

Można przewrotnie powiedzieć, że gdyby nie było leków obniżających ciśnienie krwi chorzy byliby zmuszeni do zmiany diety, a lekarze musieliby skuteczniej przekonywać swoich pacjentów do prozdrowotnych zachowań.

Szansa na pełne zdrowie nie zależy od zaproponowanego leczenia chirurgicznego czy kardiologicznego, ale od wyeliminowania czynników ryzyka, takich jak palenie tytoniu, wysoka masa ciała, niewłaściwy poziom cholesterolu, ciśnienia krwi, insuliny czy glukozy we krwi.

Żyjąc w przeświadczeniu, że samo mechaniczne udrażnianie tętnic /czy nawet chelatyzacja/ lub  leki spowodują, że miażdżyca ustąpi i będziemy mogli żyć spokojnie - łudzimy się. 

Procedura lecznicza jest zachowana, z formalnego punktu widzenia wszystko jest w porządku, ale brakuje dwóch pytań i odpowiedzi, moim zdaniem zasadniczych, które powinny być omówione w gabinecie lekarskim, mianowicie:

Jaka jest zasadnicza przyczyna  danej choroby oraz w jaki  sposób wzmocnić organizm i jak postępować, by nie doszło powtórnego zachorowania?

Niestety, w nielicznych tylko przypadkach lekarz i chory analizują problem i starają się odpowiedzieć na powyższe pytania, wspólnie szukają rozwiązań.

Ten przykład jest papierkiem lakmusowym podejścia współczesnej medycyny do problemu leczenia chorób i samego zdrowia. Widać wyraźnie, że jest to działanie skierowane wyłącznie na likwidowanie, czy tuszowanie zewnętrznych objawów chorobowych. Brakuje przyczynowego podejścia do chorób, nie wspominając o profilaktyce prozdrowotnej.

Tym brakującym ogniwem systemu współczesnego lecznictwa bądźmy my sami. Weźmy współodpowiedzialność za własne zdrowie, wymagajmy od lekarzy szerszej wiedzy holistycznej, nie łudźmy się, że wzrost nakładów na służbę zdrowia coś tutaj zmieni.

Obserwujmy tryb życia i zachowania żywieniowe tych ludzi, którzy nie wiedzą co to nowotwór, miażdżyca, alergia, cukrzyca. Czytajmy książki, interesujmy się sprawami zdrowia, bądźmy otwarci na zmiany w naszej mentalności i sposobie patrzenia na zdrowie własne i najbliższych. Nauczmy wsłuchiwać się i obserwować sygnały płynące z naszego organizmu. Tylko pełna i rzetelna wiedza pozwoli nam podejmować najlepsze dla naszego zdrowia decyzje.

Miejmy bardzo ograniczone zaufanie do tych lekarzy, którzy negują, czy nie doceniają wpływu jakości żywienia na stan naszego zdrowia. Przede wszystkim dołóżmy wszelkich starań, by przy pomocy ziół, żywności wysoce odżywczej, czy innych naturalnych metod uczynić nasz organizm odpornym na wszelkie choroby.

Nie można kupić zdrowia w butelce, w pigułce, syropie. Na zdrowie trzeba zapracować.

 

 

 

 

Komentarze do artykułu: Medycyna akademicka...medycyną ograniczonego zaufania

Nick:
E-mail:


Doren
2015-08-07 17:46:27
Moim zdaniem należy jak najszybciej zmienić lekarza /jeśli to możliwe/. Poza tym pytać o alternatywne /bliższe naturalnym lub naturalne/ sposoby leczenia. Nie zgadzać się na każdą zastosowaną terapię, która wydaje się być toksyczna. A przede wszystkim poszukać samemu/samej przyczyny i możliwości rozwiązania własnego problemu. Jest wiele praktycznych naturalnych sposobów na podreperowanie zdrowia, a nawet wyleczenie.
Życzę wytrwałości i sukcesów w świadomym samoleczeniu


Znafca
2015-05-11 23:28:08
"Bierność w kontakcie z lekarzem daje przyzwolenie na zastosowaną formę terapii i blokuje pozytywne i konieczne zmiany w całym systemie lecznictwa."
A ciekawe co zrobić jak gnojek wygania z gabinetu.Czy przychodzić z karabinkiem następnym razem?


Doren
2013-04-20 21:15:13
Dziękuję Tino za komentarz.
Smutne jest to, że ludzie tak bezkrytycznie i z bezgraniczną prawie ufnością oddają swoje zdrowie w ręce lekarzy. Ci zaś w zdecydowanej większości przypadków traktują pacjenta jak warsztat pracy /w szpitalu, czy w przychodni/. Zastosowane leczenie farmakologiczne ma być panaceum na wszelkie dolegliwości, stąd taka mnogość farmaceutyków w kolorach tęczy, zniewalających zapachach i smakach dogadzających naszym podniebieniom. Wszystko po to, by łatwiej pacjentowi było połknąć gorycz trucizny. Z drugiej strony menu większości ludzi tak daleko odbiega od wzorca, że sami skazują się na choroby i kontakt z niedoskonałą współczesną medycyną. Bierność w kontakcie z lekarzem daje przyzwolenie na zastosowaną formę terapii i blokuje pozytywne i konieczne zmiany w całym systemie lecznictwa.


Tina
2013-04-20 13:56:14
O lekarzach przypisujących rutynowo pigułki - poznałam panią, która dziennie połyka prawie 30 kolorowych w różnych kształtach tabletek, z podziałem na trzy porcje - a niektórzy może nawet są w tym "twórczy" nie mam siły się wypowiadac :(


Tina
2013-04-20 13:51:59
BRAWO za napisanie PRAWDY, pracuję zw starszymi ludźmi, oni sa bardzo chorzy, ich dorosłe dzieci sa już bardzo chore, ale na sniadanko wypijają duże kakao i zjadaja bielutką chrupiąca lub mięciutką buleczkę z kolorowanym dzemikiem lub miodzikiem. A świadomości żywieniowej ZERO. Niestety. Ich umysły sa juz "zalepione" i nie da się tam dotrzec z jasną i prostą myślą. Piękny artykuł!!

Artykuły podobne do Medycyna akademicka...medycyną ograniczonego zaufania:
 • Unikać twierdzeń, po prostu patrzeć

  Możemy się po prostu mylić w twierdzeniu, źle interpretować zjawisko, nie widzieć go wyraźnie i wydawać górnolotne sądy. Co jest lekiem? Milczenie. Kahuni głoszą, że do prawdy prowadzi cisza. Prawda przejawia się w ciszy a nie wtedy, gdy coś twierdzimy....
 • Cykl wykładów prozdrowotnych, Wrocław, 30 marca i 5 kwietnia

  Zapraszamy na cykl wykładów prozdrowotnych, które odbędą sie w ramach festiwalu dla kobiet pod hasłem Progressteron. Warsztaty odbędą się 30 marca i 5 kwietnia we Wrocławiu. Wykłady poprowadzone zostaną przez terapeutę - dietetyka, Agnieszkę Biernat. A oto szczegóły:
 • Anti-aging z LifeWave i okazja dla Ciebie

  LifeWave przygotował OGÓLNOPOLSKI PROJEKT który ma na celu ODMŁADZANIE WYGLĄDU I COFANIU EFEKTÓW STARZENIA SKÓRY. Na zgłoszenia jest czas tylko do 31 sierpnia! A co za atrakcje szykuje LifeWave?
 • Wybierz Naturę, zostaw tradycyjne leki

  Co przemawia za tym, aby unikać środków farmakologicznych i wykonać krok ku Naturze? Są trzy znane mi argumenty przemawiające za tym. Pamiętajmy tylko, że "leczenie" ziołami i innymi "naturalnymi" medykamentami to jedynie zdrowa alternatywa wobec "leków" syntetycznych. Owe "leki" również...
 • Technologia Lifewave - medycyna energetyczna jutra czy dziś?

  Czy możemy zmienić podejście do leczenia? Wielu lekarzy w Polsce już jest "za". Czy już teraz możemy wprowadzić technologię, która łączy dokonania naukowe zachodu z wiedzą medycyny chińskiej i dokonać przełomu? Czy to tylko szumna idea czy faktycznie, coś co...
Filmiki podobne do Medycyna akademicka...medycyną ograniczonego zaufania:

Medycyna jakiej nie znacie - Wielka Farmacja

"... Oskarżam kampanie farmaceutyczne o to, że przekładają zysk nad profilaktykę swój sukces ponad ludzkie życie pieniądze ponad śmiertelność chytrość ponad wyleczenie..." (więcej...)

Wegetarianizm - zdrowa dieta dla dziecka? [ Przedszkole Wegetariańskie ]

Lekarze i dietetycy przekonują, że menu zawierające przede wszystkim warzywa, uzupełnione pełnoziarnistym pieczywem, kaszami, ryżem, orzechami i owocami jest optymalne. Taka dieta dostarcza naszemu organizmowi (więcej...)

Wywiad z Clemensem Kuby o (samo)uzdrawianiu, władzy i pieniądzu [PL] (poprawione napisy)

W filmie poruszone zależności między przemysłem zdrowotnym, lekarzami a władzą nad ludźmi. A wszystko to przedstawione przez pryzmat ego, które jest przyczyną tych zjawisk. Podstawową (więcej...)
Kategorie Zdrowia
Zdrowie na e-mail
Podaj swój e-mail:
a będziemy powiadamiać Cię o nowościach
Sklep CzaryMary.pl
Agnieszka Biernat - terapeuta - dietetyk, specjalista ds. profilaktyki i promocji zdrowia.
Właścicielka Gabinetu Dietoterapii (badania genetyczne, testy na nietolerancje pokarmowe, testy zdrowia, porady zdrowotno-dietetyczne, jadłospisy, przepisy, zakupy z dietetykiem, kursy gotowania).

Autorka książek: „Dieta która żywi i leczy” oraz "Zdrowiej jesz - zdrowiejesz!", a także (rozwiń)
Ostatnie komentarze
Zaloguj się! Po co?

Przypomnienie hasła

Adres E-mail*
Na podany aderes email zostanie wysłane nowe hasło!

Szybka Rejestracja

Uwaga! Rejestrując się akceptujesz Nasz Regulamin
Mężczyzna* Kobieta*
Adres E-mail*
Nick*
Imię
Nazwisko
Hasło*
Potwierdź hasło*
Awatar
* Pola wymagane
Statystyki online
Użytkownicy online: 0
Gości online: 0
Ostatnie Artykuły w
Utrzymanie Zdrowia
Sposób na zgagę Zgaga inaczej refluks żołądka to częsta i nieprzyjemna dolegliwość, na którą uskarżają się zarówno osoby sta ... Więcej »
Pytania do dietetyka. Dziś o nowalijkach, żelazie, B12 i diecie wysokobiałkowej Pani Agnieszka Biernat - terapeuta - dietetyk, specjalista ds. profilaktyki i promocji zdrowia radzi, jak rozwiązać p ... Więcej »
10 powodów dla których warto pić herbatkę z czystka Czystek jest jedną z najsilniej działających roślin wzmacniających układ immunologiczny u człowieka, będąc przy ... Więcej »
Naturalne leki na stres Wykorzystaj leki roślinne, które uspokoją Twoje nerwy oraz kąpiele i ćwiczenia oddechowe. Poznaj moc waleriany, rum ... Więcej »
5 domowych sposobów na zmęczone oczy 5 sprawdzonych sposobów, które pozwolą Ci cieszyć się zdrowo wyglądającymi oczami w każdej sytuacji – po dług ... Więcej »
Popularne Artykuły w
Utrzymanie Zdrowia
5 domowych sposobów na zmęczone oczy 5 sprawdzonych sposobów, które pozwolą Ci cieszyć się zdrowo wyglądającymi oczami w każdej sytuacji – po dług ... Więcej »
10 powodów dla których warto pić herbatkę z czystka Czystek jest jedną z najsilniej działających roślin wzmacniających układ immunologiczny u człowieka, będąc przy ... Więcej »
Szczaw - niedoceniona roślina W medycynie chińskiej zaleca się go stosować w skurczach żołądka, czyrakach, grzybicy, a także jako środek regul ... Więcej »
Złoto Azteków, czyli cudowne nasiona chia Szałwia hiszpańska, czyli nasiona chia pomoga pozbyć się zbędnych kilogramów. Ponadto pomaga w leczeniu cukrzycy, ... Więcej »
Zdrowotne właściwości olejku tymiankowego Olejek tymiankowy wskazany jest przy katarze, kaszlu, astmie, przeziębieniu, zapaleniu migdałku i zatok, ociężałoś ... Więcej »
Co u nas słychać
Polecamy pod choinkę - ostatni gwizdek! 2013-12-16 15:23:181 Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia i Choinka. Czemużby nie sprawić komuś na prezent coś naprawdę zdrowego. \"Troszkę\" już suplementów i zdrowej żywności spróbowaliśmy, mamy wyrobione pewne opinie. Być może będziemy w stanie komuś pomóc w decyzji wyboru czegoś z bardzo szerokiego asortymentu produktów dla zdrowia.